Các bạn học việc đáng yêu của Minh Vũ Headless CMS

Các bạn học việc đáng yêu của Minh Vũ

nguyencongvu     11/09/2012    
Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /opt/www/onlikeservices.com/www/template/default/post.php on line 40

Có thể nói, chương trình học việc của Minh Vũ 2012 đã hoàn thành sứ mệnh của nó theo cách mà không ai ngờ tới: tạm ngưng cho dù mọi việc tiến triển tốt đẹp. Nói sao cho hết nỗi nhiềm này, khi phải tạm không gặp lại các bạn trẻ nhiệt huyết, chân thành, […]

Các bạn học việc đáng yêu của Minh Vũ

Có thể nói, chương trình học việc của Minh Vũ 2012 đã hoàn thành sứ mệnh của nó theo cách mà không ai ngờ tới: tạm ngưng cho dù mọi việc tiến triển tốt đẹp.

Nói sao cho hết nỗi nhiềm này, khi phải tạm không gặp lại các bạn trẻ nhiệt huyết, chân thành, hết sức nỗ lực và trách nhiệm với công việc. Các bạn đã hòa nhập rất tốt với Minh Vũ, đã tuân thủ đúng hoàn toàn tinh thần và hình ảnh công ty trong mắt mọi khách hàng.

Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần nhất, với một tình trạng khác, một cơ hội khác và một niềm tin khác. Nó sẽ đến rất gần thôi, nhưng điều quan trọng lúc này là “Chúng ta có đủ kiên nhẫn để chờ cơ hội tới trong khi cơ hội cũ vừa mới trôi qua?”


Vẫn phải seo cho từng post, nghề này thật gian khó


Need more help?

Buy DX website   DX Consulting   DX Training

Copyright © ABC Company. Design by Digitalife.top
call us message us