Cảm nhận về anh Khải Headless CMS

Cảm nhận về anh Khải

nguyencongvu     27/07/2012    
Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /opt/www/onlikeservices.com/www/template/default/post.php on line 40

Người tôi gặp đầu tiên tiếp xúc trong Minh Vũ – cũng là người tận tình nhất với anh em trong Minh Vũ là anh Khải. Tuy là anh lớn trong Minh Vũ nhưng anh Khải luôn hòa đồng, vui vẻ cùng anh em. Anh nhiệt tình hướng dẫn, củng cố kiến thức cho những […]

Cảm nhận về anh Khải

Người tôi gặp đầu tiên tiếp xúc trong Minh Vũ – cũng là người tận tình nhất
với anh em trong Minh Vũ là anh Khải. Tuy là anh lớn trong Minh Vũ nhưng anh
Khải luôn hòa đồng, vui vẻ cùng anh em. Anh nhiệt tình hướng dẫn, củng cố
kiến thức cho những người mới vào. Tóm lại anh Khải good

By Thắng TH


Need more help?

Buy DX website   DX Consulting   DX Training

Copyright © ABC Company. Design by Digitalife.top
call us message us