Tình thân Minh Vũ Headless CMS

Tình thân Minh Vũ

nguyencongvu     27/07/2012    
Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /opt/www/onlikeservices.com/www/template/default/post.php on line 40

Từ  khi Minh Vũ ra đời Có thêm dịch vụ bảo trì IT Anh em trong nhóm vui mừng Từ nay mình đã có công việc làm Viêc làm tuy cũng gian lao Nhưng vì yêu thích anh em vui cười có lúc gặp phải khó khăn Anh em chung sức vượt qua hiểm nghèo […]

Tình thân Minh Vũ

Từ  khi Minh Vũ ra đời

Có thêm dịch vụ bảo trì IT

Anh em trong nhóm vui mừng

Từ nay mình đã có công việc làm

Viêc làm tuy cũng gian lao

Nhưng vì yêu thích anh em vui cười

có lúc gặp phải khó khăn

Anh em chung sức vượt qua hiểm nghèo

Khách hàng tìm kiếm khó khăn

Anh em ta phải giữ chân khách hàng

Khách hàng khó tình vô cùng

Có khi nỗi nóng quát vang văn phòng

Cũng vì cuộc sống mưu sinh

Cùng với một chút đam mê với nghề

Anh em cố gắng một lòng

Cùng đưa Minh Vũ ngày càng đi lên

Khi tên Minh Vũ rõ ràng

Thì đó là lúc anh em sung đầy

Tôi đây cũng mới làm thơ

Cũng xin viết lại vài câu để đời

Góp cho sử kí thêm vui

Có gì sai xót mọi người bỏ qua

Cuối thơ xin chúc mọi người

Chúc cho minh vũ ngày càng bay xa.

                                 PHẠM HUY BẢO.


Need more help?

Buy DX website   DX Consulting   DX Training

Copyright © ABC Company. Design by Digitalife.top
call us message us